4/3/2023

Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi, thúc đẩy công nghiệp hóa bền vững và thúc đẩy đổi mới

Mục tiêu 9 tìm cách xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi, thúc đẩy công nghiệp hóa bền vững và thúc đẩy đổi mới.

Tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và hành động vì khí hậu phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp bền vững và tiến bộ công nghệ. Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và bất bình đẳng ngày càng gia tăng, tăng trưởng bền vững phải bao gồm công nghiệp hóa, trước hết là tạo cơ hội cho tất cả mọi người và thứ hai, được hỗ trợ bởi sự đổi mới và cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi.

Ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, sản xuất toàn cầu – được coi là động lực tăng trưởng kinh tế tổng thể – đã suy giảm đều đặn do thuế quan và căng thẳng thương mại. Sự suy giảm sản xuất do đại dịch gây ra càng gây ra những tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.

Điều này chủ yếu là do lạm phát cao, cú sốc về giá năng lượng, sự gián đoạn dai dẳng trong việc cung cấp nguyên liệu thô và hàng hóa trung gian cũng như sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu.

Trong khi các nước kém phát triển ở châu Á đã đạt được tiến bộ đáng kể thì các nước kém phát triển ở châu Phi sẽ cần phải thay đổi quỹ đạo hiện tại và đẩy nhanh tiến độ đáng kể để đạt được mục tiêu vào năm 2030. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp công nghệ cao và trung bình cao đã chứng tỏ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Chúng ta đã đạt được bao nhiêu tiến bộ?

Tính đến năm 2022, 95% dân số thế giới nằm trong phạm vi phủ sóng của mạng băng thông rộng di động, nhưng một số khu vực vẫn chưa được phủ sóng.

Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu – cũng như tài trợ cho cơ sở hạ tầng kinh tế ở các nước đang phát triển – đã tăng lên và đạt được tiến bộ ấn tượng trong kết nối di động với gần như toàn bộ dân số thế giới (97%) sống trong phạm vi phủ sóng của tín hiệu di động.

Những gì cần phải được thực hiện?

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng - giao thông, thủy lợi, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông - là rất quan trọng để đạt được sự phát triển bền vững và trao quyền cho cộng đồng ở nhiều quốc gia. Để đạt được Mục tiêu 9 vào năm 2030, điều cần thiết là phải hỗ trợ các nước kém phát triển, đầu tư vào công nghệ tiên tiến, giảm lượng khí thải carbon và tăng khả năng truy cập băng thông rộng di động.

Tại sao tôi nên quan tâm?

Công nghiệp hóa toàn diện và bền vững, cùng với đổi mới và cơ sở hạ tầng, có thể giải phóng các lực lượng kinh tế năng động và cạnh tranh nhằm tạo ra việc làm và thu nhập. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu và quảng bá các công nghệ mới, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế và tạo điều kiện sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.

Sự phát triển của các ngành công nghiệp mới đồng nghĩa với việc cải thiện mức sống của nhiều người trong chúng ta. Nếu các ngành theo đuổi sự bền vững, cách tiếp cận này sẽ có tác động tích cực đến môi trường.

Cái giá của việc không hành động là gì?

Giá rất cao. Việc chấm dứt nghèo đói sẽ khó khăn hơn do ngành này đóng vai trò là động lực cốt lõi của chương trình nghị sự phát triển toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững. Ngoài ra, việc không cải thiện cơ sở hạ tầng và thúc đẩy đổi mới công nghệ có thể dẫn đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe kém, vệ sinh không đầy đủ và khả năng tiếp cận giáo dục hạn chế.

Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?

Thiết lập các tiêu chuẩn và thúc đẩy các quy định nhằm đảm bảo các dự án và sáng kiến ​​của công ty được quản lý bền vững.

Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và khu vực công để giúp thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở các nước đang phát triển.

Hãy suy nghĩ về tác động của ngành đến cuộc sống và hạnh phúc của bạn, đồng thời sử dụng mạng xã hội để thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách ưu tiên SDG.

cơ sở hạ tầng

Bài viết liên quan