Tuyển dụng

12/3/2023

Kỹ sư R&D (Cơ khí) tại Ebraco Manufacturing

Bổ sung vị trí mới cho việc mở rộng dự án EM sang dự án trạm sạc EV. Ứng viên sẽ làm việc trực tiếp với Giám đốc thiết bị để thực hiện R&D, thiết kế và phát triển sản phẩm. Sử dụng các lý thuyết, nguyên tắc và mô hình nghiên cứu để thực hiện nhiều thí nghiệm và hoạt động khác nhau. Chịu trách nhiệm đảm bảo nguyên mẫu thành công của sản phẩm mới này.

Mô tả công việc

Lợi ích

Yêu cầu