Tuyển dụng

12/3/2023

Nhân viên phát triển kinh doanh quốc tế

Bạn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp nhóm Kỹ sư đưa ra các giải pháp sáng tạo cho khách hàng trong các ngành khác nhau.

Mô tả công việc

1. Phát triển kinh doanh

2. Quản lý nhóm

Phúc lợi

Yêu cầu